BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: PADA MULANYA ADALAH KEBENARAN

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: PADA MULANYA ADALAH KEBENARAN:   PADA MULANYA ADALAH KEBENARAN   Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran de...

No comments:

Post a Comment