BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Hakim Yang Adil

BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Allah Hakim Yang Adil:   Allah Hakim Yang Adil Jadi Bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orng lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas...

No comments:

Post a Comment